Nieuwe website gelanceerd

Welkom op de nieuwe website: www.h2magazine.nl. Op h2magazine kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden kennis te delen met digitale magazines.

Bekijk hier het eindejaarsoverzicht 2016 van H2video.nl als voor proefje.

Digitale magazines zijn kleine project en publicatie websites die je kunt e-mailen naar je doelgroep. Alles is mogelijk. groot voordeel is dat de distributiekosten laag zijn, het bereik oneindig groot kan zijn en dat de productie aansluit op de bestaande redactie.

Veel rendement op basis van de bestaande inspanning. het laaghangende fruit van de kennisdeling: event registratie en kennis distributie.

Ook een digitaal magazine proberen? Ook een bijeenkomst op video vastleggen? Een combinatie pakket proberen? Neem contact op met Stefan Flos – info@h2magazine.nl – 06-28 0808 27.