wat kan H2magazine en wa kost dah?

Er zijn drie niveau’s waarop H2magazine kan helpen met uw digitale moderne kennisdeling:

  1. event magazine – als onderdeel van een video registratie van een bijeenkomst. Hiervoor hebben we een speciaal pakket samengesteld: de hele dag alle presentaties opnemen, de presentaties koppelen aan de handouts in een interactief iPDF gekoppeld aan de video verpakt in een digitaal verslag op basis van de aangeleverde teksten;
  2. Nieuwsbrief conversie: u heeft een bestaande nieuwsbrief en u wilt die laten omzetten naar een digitale versie. Daarmee wordt het bereik veel groter en het belangrijkste heeft u al gedaan – de redactie is al gebeurd.
  3. speciale projecten: van de grond af aan opbouwen van een nieuw concept of de uitwerking van een idee. Dat kan een eenmalige actie zijn of het begin van een regelmatige verschijnend digitaal magzazine of nieuwsbrief.

let wel: een digitaal magazine kan klein, compact en opvallend zijn – zeer uitgebreid, dik en glossy of alles wat er tussen in zit.

De kosten van een digitaal magazine vallen mee. Afhankelijk van uw wensen varieren de opstart kosten. De opstart kosten beginnen bij 200 euro en de kosten van het magazine zelf liggen rond een postzegel per stuk. De postzegel die u anders op de brief moet plakken…

Nieuwe website gelanceerd

Welkom op de nieuwe website: www.h2magazine.nl. Op h2magazine kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden kennis te delen met digitale magazines.

Bekijk hier het eindejaarsoverzicht 2016 van H2video.nl als voor proefje.

Digitale magazines zijn kleine project en publicatie websites die je kunt e-mailen naar je doelgroep. Alles is mogelijk. groot voordeel is dat de distributiekosten laag zijn, het bereik oneindig groot kan zijn en dat de productie aansluit op de bestaande redactie.

Veel rendement op basis van de bestaande inspanning. het laaghangende fruit van de kennisdeling: event registratie en kennis distributie.

Ook een digitaal magazine proberen? Ook een bijeenkomst op video vastleggen? Een combinatie pakket proberen? Neem contact op met Stefan Flos – info@h2magazine.nl – 06-28 0808 27.